EVROPSKÉ DOTACE

Společnost HANYA corporation s. r. o. úspěšně zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012511 a názvem Vzdělávání zaměstnanců HANYA corporation s. r. o. Cílem projektu je zkvalitnění služeb poskytovaných zaměstnanci HANYA corporation s. r. o. a dosažení vyšší konkurenceschopnosti na trhu. V rámci projektu budou pořádány kurzy měkkých a manažerských dovedností. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.


EU dotace